fbpx

PRIVACY STATEMENT

Wat goed dat je dit leest! Dat betekent dat je jouw privacy serieus neemt. Ik ook! Al zijn dit soort verklaringen vaak wel wat taaie kost. In dit privacy statement leg ik uit waarom ik jouw gegevens verwerk en wat je rechten zijn. Ik heb zo veel mogelijk in Jip-en-Janneke-taal geschreven. Is er toch iets dat onduidelijk is, schroom dan niet om contact met me op te nemen.

Identiteit van de gegevensverwerker
Jitske Lochtenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Doyenneperenlaan 35

3452 ED Vleuten
+31 6 48874360

Kvk: 59838795

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@jitskelochtenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 • Verzenden van gratis programma’s (e-book, videoserie, challenge, et cetera)

Als jij een weggever wilt ontvangen, hebben wij jouw e-mailadres en naam nodig om deze op te kunnen sturen. Jij ontvangt van ons een aantal e-mails die te maken hebben met de weggever. Als jij deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kun jij je afmelden via de afmeldlink.

Grondslag: toestemming.

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geef jij toestemming om onze nieuwsbrief zo nu en dan in jouw mailbox te ontvangen? Dan verwerken wij jouw naam en e-mailadres voor dit doeleinde. Je kan je op elk moment afmelden hiervoor: elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. De nieuwsbrief wordt verstuurd met ActiveCampaign. Lees hier de privacyverklaring van ActiveCampaign door. We verwijderen je niet helemaal uit het systeem wanneer jij je afmeldt. Dit zodat we je niet nog een keer benaderen terwijl je hebt aangegeven geen e-mail meer te willen ontvangen.

Grondslag: toestemming.

 • Besloten Facebook groep

Jouw social media account en de inhoud van de berichten die je plaatst worden zichtbaar wanneer je lid wordt van onze besloten Facebook groep. Wij gebruiken deze gegevens niet buiten de community. Wees je er wel van bewust dat de leden uit de groep jouw berichten kunnen zien.

Grondslag: toestemming.

 • Leveren van onze diensten

Wil je gebruikmaken van onze diensten, dan kun je een kennismakingsgesprek inplannen om te kijken of we een match zijn. Hiervoor verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Jouw gegevens worden gedeeld met de agendatool waarmee wij werken (Calendly). Lees vooral even de privacyverklaring van Calendly door. Zijn we een match, dan verwerken wij jouw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, factuurgegevens en overige door jou aangeleverde gegevens, om de overeenkomst te kunnen aangaan, uit te voeren en de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de overeenkomst. Soms bewaren wij gegevens langer als we daartoe wettelijk verplicht zijn (denk maar aan de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Grondslag: het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

 • Het afhandelen van jouw bestelling

Wanneer jij een bestelling plaatst op onze webshop, verwerken wij gegevens zoals NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, factuur- en leveringsgegevens, bestelnotities en financiële gegevens om de bestelling te kunnen uitvoeren en afhandelen. Voor de afhandeling van jouw bestelling maken wij gebruik van de payment service provider Woocommerce. Meer weten over wat Woocommerce allemaal met jouw gegevens doet? Lees dan hier de privacyverklaring van Woocommerce.

Grondslag: het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

 • Contact opnemen, afhandelen van klachten

Je kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefonisch en social media. Wij kunnen jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer verwerken zodat wij in staat zijn om op jouw vraag of verzoek te reageren. Gegevens die we hebben verwerkt omdat je contact met ons hebt opgenomen, worden bewaard tot het moment dat je vraag helemaal is beantwoord door ons of jij tevreden bent met onze reactie op jouw verzoek.

Grondslag: deze gegevens verwerken wij onder de grondslag overeenkomst, wanneer de vraag, verzoek of klacht betrekking heeft op de dienstverlening. In alle overige situaties verwerken we de gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om te kunnen reageren op jouw bericht.

 • Tonen van reviews en beoordelingen

Op deze website en via onze social media kanalen delen wij graag ervaringen van tevreden klanten en kan je zelf een beoordeling achterlaten. Hiervoor kunnen wij jouw naam, e-mailadres, een foto of video, en functie verwerken. Wees je ervan bewust dat een review of beoordeling openbaar is voor iedereen. Wij laten de review of beoordeling in principe staan totdat wij hem besluiten te verwijderen, of jij hebt aangegeven jouw review of beoordeling in te willen trekken.

Grondslag: toestemming.

 • Account aanmaken en registreren voor gebruik van de dienst

Op deze website kun je een account aanmaken en registreren om van de dienst gebruik te kunnen maken. Voor dit doeleinde wordt jouw e-mailadres verwerkt. In jouw account kun je trouwens gemakkelijk je gegevens wijzigen of verwijderen.

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 • Wij kunnen jouw gedrag analyseren of tracken op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. In het cookiebeleid kun je hier meer over lezen.

Grondslag: toestemming.

 

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming

Jitske Lochtenberg neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jitske Lochtenberg) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Jitske Lochtenberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De vereiste bewaartermijnen worden bovendien bepaald aan de hand van wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jitske Lochtenberg deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, omdat we hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jitske Lochtenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jitske Lochtenberg jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Jouw gegevens kunnen worden doorgeven aan de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • Hosting van de website
 • Mailservers
 • Agenda-tool
 • Betaalproviders- en partners
 • Webwinkel software
 • Boekhouder en boekhoudsoftware
 • Nieuwsbriefprovider
 • Cookie leveranciers
 • Provider van onze online leeromgevingen
 • Overige IT-leveranciers en dienstverleners

Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven of opgeslagen buiten Europa. Dat doen wij alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een modelovereenkomst met aanvullende waarborgen bijvoorbeeld, zoals dit modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zoals bijna alle websites die je bezoekt, plaatst ook deze website cookies (functionele, analytische en tracking). Mensen hebben vaak een aversie tegen cookies, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in een browser van je computer, tablet of smartphone. Ze gaan uit van een win-winsituatie: ze helpen ons het gedrag van bezoekers te analyseren en daardoor onze website voor die bezoekers te verbeteren. Daardoor krijg je bijvoorbeeld onze pop-up niet zo vaak te zien, worden jouw voorkeursinstellingen behouden en kunnen we kijken welke pagina’s en berichten vaak en minder vaak gelezen worden. Door dat laatste weten we beter, waar jouw interesses liggen.
Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat je informatie kunt delen op sociale media.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jitske Lochtenberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (indien dit technisch haalbaar is). Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@jitskelochtenberg.nl.

Wij reageren binnen 30 dagen op jouw verzoek. Soms verlengen we deze termijn, bijvoorbeeld wanneer het verzoek complex is of je meerdere verzoeken bij ons hebt ingediend. Hierover informeren wij je.

Indienen klacht privacytoezichthouder
Jitske Lochtenberg wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Jitske Lochtenberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@jitskelochtenberg.nl.

Jouw beelden
Tijdens bijeenkomsten, trainings-/cursusdagen van Jitske Lochtenberg worden regelmatig foto- en video-opnames gemaakt, welke voor trainings- en promotiedoeleinden worden gebruikt. Het kan zijn, dat je op deze beelden zichtbaar bent. Indien je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit aan ons laten weten via support@jitskelochtenberg.nl. We zullen in dat geval de desbetreffende foto- en/of video-opname verwijderen.

 

Jouw uitspraken

Alles wat je in persoonlijk contact met ons deelt, blijft onder ons. Dat geldt onder andere voor de teksten uit een persoonlijke mail of jouw uitspraken tijdens een live training. We respecteren je privacy en zullen nooit zonder jouw toestemming jouw quotes met naam en toenaam plaatsen. Indien we verzekerd zijn, dat de quote niet naar jouw te herleiden is en een inspiratiebron kan zijn voor andere ouders, kunnen we deze wel overnemen. Waar mogelijk zullen we ook in deze gevallen contact met je opnemen.

Tijdens onze live trainingen vragen we alle deelnemers de gedane uitspraken te respecteren en deze nooit zonder toestemming met anderen buiten de zaal te delen.

Indien je online reageert op één van onze artikelen (zoals blogs en social media posts) is je privacy jouw eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen en datum

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de actuele privacyverklaring vinden. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 16 augustus 2022.

 

© 2023 van Droom naar daad  |  KVK 59838795  |  BTW nr NL002082628B22  |  Privacy Statement  |  Algemene voorwaarden

|  BRANDING & WEBDESIGN BY MARTE METHORST