fbpx

Algemene Voorwaarden Jitske Lochtenberg

Versie: 26 augustus 2022

Hi, ik ben Jitske

Een business healer & coach voor vrouwelijk ondernemers met kinderen. In 2012 heb ik mijn bedrijf opgericht. Mijn missie? Jou helpen aan een succesvol bedrijf op jouw voorwaarden zonder 40+ uur te moeten werken, vanuit flow en plezier en zonder stress en schuldgevoel.

In deze algemene voorwaarden leg ik je uit hoe we aan de slag gaan. Geen ingewikkelde juridische woorden, maar heldere en eerlijke afspraken. Lees ze even aandachtig door! Zo verkleinen we de kans op misverstanden en kunnen we ons volledig focussen op jouw business.

– Jitske

 

Een goed begin is het…

 1. Jouw business healer & coach

Even voorstellen: ik ben Jitske Lochtenberg, jouw business healer & coach. Als coach en business healer help ik vrouwelijke ondernemers bij het neerzetten van een succesvol bedrijf. Dit doe ik via een Mastermind programma, Deepdive / strategiesessies en online programma’s.

Ik vind het ontzettend belangrijk om transparant te communiceren en daarmee duidelijkheid te creëren voor mijn klanten (en voor mijzelf!). Je mag dan ook altijd even mailen als je met iets zit. Contact opnemen kan via support@jitskelochtenberg.nl.

En nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 59838795

BTW-nummer: NL002082628B22

 

 1. Leeswijzer

Lees je “ik” of “mij(n)”, dan verwijst dit naar de eenmanszaak Jitske Lochtenberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59838795. Jitske Lochtenberg is de opdrachtnemer.

“Jij” of “jou(w)” is van toepassing op jou als opdrachtgever. Jij bent de rechtspersoon of natuurlijke persoon die heeft aangegeven gebruik te willen maken van de diensten van Jitske Lochtenberg, niet zijnde een consument.

Met “wij” verwijs ik in deze voorwaarden naar jou als opdrachtgever en mijzelf als opdrachtnemer.

Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan.

 1. Waarvoor kies je?

Op mijn website (www.jitskelochtenberg.nl) kun je mijn concrete aanbod terugvinden. Zo kan je zelf kiezen, hoe ik je mag helpen. Of je nou via een Deepdive sessie aan de slag wilt of een uitgebreid Mastermind programma wilt volgen: ik kijk ernaar uit je business en jou zelf als ondernemer te laten groeien.

Kies je voor een online training of programma? Dan kun je deze direct aanschaffen via mijn website. Wanneer je klikt op de knop “Bestelling plaatsen”, plaats je een bindende bestelling en ontvang je daarna van mij nog even een mailtje waarin ik jouw bestelling bevestig (“de orderbevestiging”). 

Ik doe mijn best om mijn website zo goed mogelijk up-to-date te houden. Toch kan het voorkomen dat het aanbod dat via mijn website wordt aangeboden, (tijdelijk) niet-verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld omdat mijn agenda al volledig is volgeboekt met coaching gesprekken. Natuurlijk stuur ik je hierover dan een berichtje.

Op mijn website (of via de mail) kan je ook lezen hoe groot jouw investering zal zijn en wat je van mij mag verwachten. Hoewel ik mijn best doe om mijn aanbod zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven zodat ik de juiste verwachtingen schep, kan het natuurlijk voorkomen dat mijn aanbod een keer een “foutje” bevat. Als het een duidelijke fout betreft (dit noemen ze in de juridische wereld ook wel een “kennelijke vergissing of kennelijke verschrijving”) kan ik hier niet aan worden gebonden. Wel zo eerlijk, toch?

 1. Zelf je verantwoordelijkheid nemen

Natuurlijk mag je van mij verwachten dat ik het voortouw neem en je de juiste richting op wijs. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat jij, als autonoom persoon, ook zelf jouw verantwoordelijkheid neemt. Voelt er iets niet goed tijdens een Deepdive sessie? Laat het mij dan weten. Heb je het idee dat je vastloopt tijdens het Mastermind programma? Communiceer dit dan op tijd.

 

Aan de slag

 

 1. We gaan samenwerken

Gaaf, je bent akkoord gegaan met mijn aanbod en we gaan samenwerken. Goed om te weten: ik lever mijn (online) diensten altijd op basis van een inspanningsverbintenis. Natuurlijk doe ik mijn uiterste best voor jou en tijdens onze tijd samen, mag je mijn volledige aandacht verwachten. Het garanderen van resultaten doe ik daarentegen niet. Zo kan ik bijvoorbeeld niet beloven dat je daadwerkelijk die €100.000 omzet bereikt.

Een Mastermind programma, Deepdive sessie of online programma is persoonsgebonden. Jij mag een online programma dus bijvoorbeeld niet delen met anderen door het verstrekken van jouw inlogcodes/link. Met “anderen” bedoel ik ook werknemers. Indien ik vermoed dat jij de inhoud van een Mastermind programma, Deepdive sessie of online programma met derden deelt of hebt gedeeld, mag ik besluiten om jou de (verdere) toegang te ontzeggen.

Het is niet toegestaan de identiteit van een andere deelnemer bekend te maken zonder diens toestemming. Informatie die tijdens een Mastermind programma of online programma wordt gedeeld, zal vertrouwelijk worden behandeld. Ik wil namelijk een veilige sfeer creëren voor alle deelnemers.

Jij krijgt toegang tot een online dienst / product zolang die online staat. Heb je toegang gekregen tot een online community? Dan krijg je toegang tot deze community zolang de community bestaat.

Ik mag de (inhoud van) online dienst / product op elk gewenst moment wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging, dan wel aanvulling, geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding. Ik kan er bovendien voor kiezen om een dienst  / product – tijdelijk – buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs nodig is om bijvoorbeeld onderhoud te verrichten.

Wanneer je te laat komt voor een online / offline coachings- of Deepdive sessie, wordt de sessie ingekort.

Heb je een geldige reden om een losse coachingssessie te verzetten? Laat mij dit dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur van tevoren, weten door een e-mail te sturen naar jitske@jitskelochtenberg.nl. Als je een sessie mist zonder mij tenminste 48 uur van tevoren hiervan op de hoogte te stellen, zal de sessie door mij geannuleerd worden en kan deze niet opnieuw worden ingepland. Restitutie is niet mogelijk.

Je begrijpt dat bij elektronische communicatie niet kan worden uitgesloten dat derden kennis kunnen nemen van onze sessie (en de inhoud daarvan). Wees voorzichtig met de informatie die je deelt.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal een Mastermind programma geen doorgang vinden. Ik laat jou dit in ieder geval 7 dagen van tevoren weten. Natuurlijk zal ik het al door jou betaalde bedrag restitueren (binnen 14 dagen).

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software, data, documentatie, trainingsmaterialen, werkboeken, video’s, opdrachten, en alle andere verstrekte materialen, berusten uitsluitend bij mij en/of mijn licentiegevers. Ik verleen jou hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de inhoud van een Mastermind programma, Deepdive sessie en / of online programma te gebruiken voor persoonlijke studiedoeleinden. Het is jou niet toegestaan deze software, gegevens, documentatie, trainingsmaterialen, werkboeken, video’s, opdrachten, en enig ander materiaal te verveelvoudigen en / of te kopiëren, zonder mijn schriftelijke toestemming.

Je geeft mij toestemming om jouw bedrijfsnaam, merk en /  of logo te gebruiken voor mijn promotionele activiteiten. Uiteraard overleg ik dit even met je.  

 

 1. Verwachtingen afstemmen

Ik vind het belangrijk dat jij durft te vertrouwen op mijn kennis, maar ook jouw eigen verantwoordelijkheid neemt. Je begrijpt bijvoorbeeld dat het effect van coaching samenhangt met jouw eigen inzet. Je hebt als autonoom persoon zelf een verantwoordelijkheid om actie te ondernemen en opgedane kennis en ervaringen in jouw dagelijks leven toe te passen.

Ik hou van open en eerlijke communicatie. De kracht van coaching of een healing is namelijk in grote mate afhankelijk van de mate van openheid en vertrouwen tussen jou en mij. Zo moedig ik je aan om zo open mogelijk te communiceren wat jouw behoeftes zijn, wat je van mij verwacht en waar je bang voor bent.

 

Afscheid nemen

 

 1. Annuleren

Wil je het Mastermind programma annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Tot twee weken voor aanvang van de start van het Mastermind programma kun je kosteloos annuleren. Hierna ben je de volledige prijs voor het programma verschuldigd (annuleren is dan niet meer mogelijk).

Wil je de Deepdive sessie annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Als je een Deepdive sessie wilt verplaatsen of annuleren, moet je dit uiterlijk 4 weken voor aanvang aan mij laten weten. Binnen 2 weken geannuleerd, of is er sprake van een no show? Dan wordt het volledige bedrag voor de sessie in rekening gebracht en kan je de sessie niet meer inhalen.

Heb je een online programma aangeschaft?

 • Annuleren is niet mogelijk voor online programma’s. Als ondernemer heb je ook geen recht om de overeenkomst, na totstandkoming, te ontbinden (“herroepingsrecht”).

Als opdrachtnemer heb ik het recht om de overeenkomst tussentijds te annuleren, indien ik dit wenselijk acht (bijvoorbeeld omdat we toch geen goede match blijken te zijn). Hiervoor ben ik niet schadeplichtig.

 

Jouw investering, mijn aandacht

 1. Waar bestaat jouw investering uit?

Jouw investering bestaat uit de afgesproken prijs (die je op de website kunt terugvinden of die we samen hebben afgesproken) en eventuele extra (on)kosten die ik moet maken om voor jou de juiste ervaring te kunnen creëren.

Hebben we een vooruitbetaling afgesproken? Dan begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen.

Als de investering voor het Mastermind programma eigenlijk iets te groot voor je is, maar we beiden aanvoelen dat het traject op dit moment de juiste keuze is, kan je in overleg in termijnen betalen.

Indien je niet op tijd betaalt, zal ik je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling nog steeds uit? Dan zal ik helaas wat strenger moeten worden en breng ik wettelijke rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in rekening. 

 1. Mijn prijzen kunnen veranderen

Ik mag mijn prijzen op elk gewenst moment wijzigen. Hierover zal ik je via e-mail informeren. Ik zal mijn prijzen niet wijzigen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een verandering van het btw-tarief.

 

 

Teleurstellingen (voorkomen)

 

 1. Klacht indienen

Heb je een klacht? Dat vind ik heel vervelend. Laat het mij zo snel mogelijk weten, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar jitske@jitskelochtenberg.nl. Ik waardeer het wanneer je een klacht over een coachings- of Deepdive sessie op de dag zelf meldt, zodat ik direct kan reageren.

Wanneer ik het met je eens ben, zal ik natuurlijk zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.

 

 

 1. Mijn beperkte aansprakelijkheid

Het kan altijd gebeuren dat er iets verkeerd gaat of misschien verloopt het allemaal wel heel anders dan verwacht. De aard van mijn werkzaamheden, maakt het lastig om precies te voorspellen hoe een coachingsessie of healing eruit zal komen te zien. Zo kunnen er bijvoorbeeld tijdens een healing energieën loskomen, die best pittig kunnen aanvoelen. Ik vind het belangrijk dat je hier bewust van bent.

En dan eventjes heel formeel: mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden).

Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening.

Mocht ik aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding de afgesproken prijs voor de opdracht, met een maximum van €1.000,-. Deze beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

 1. Als we er echt niet uitkomen

  Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de tafel zitten met een lekker (virtueel) kopje thee erbij om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.

Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

 

Tot slot

 

 1. Overmacht

 

Is er sprake van overmacht, bijvoorbeeld omdat ik ziek ben? Dan hoef ik mijn verplichtingen naar jou toe niet na te komen. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht wordt vaak ook wel ‘force majeure’ genoemd en is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik mijn verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen.

 

 1. Wijzigen van mijn voorwaarden

 

Ik mag mijn algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. In geval van een grote wijziging, stel ik je hierover op de hoogte. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat ik je op de hoogte heb gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan ga ik ervan uit dat je akkoord bent.

 1. Overige bepalingen

 

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de algemene voorwaarden gewoon in stand.

 

Ik mag besluiten om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing op onze overeenkomst.

 

  © 2023 van Droom naar daad  |  KVK 59838795  |  BTW nr NL002082628B22  |  Privacy Statement  |  Algemene voorwaarden

  |  BRANDING & WEBDESIGN BY MARTE METHORST